Architecture

Domain-Driven Design

Tôi đã có một bài viết về Domain Drive Development (DDD) – First thought để "đặt vấn đề" cho DDD, các bạn có thể tham khảo ở đó trước. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ tham khảo và diễn đạt lại từ bài viết Domain-Drive Design của tác giả herbertograca. Domain-Drive Design do… Continue reading Domain-Driven Design

Advertisements
Architecture

Software Architecture Timeline

Và điều đầu tiên đề cập đến trong bài viết này tôi gọi là "lược sử (timeline) về kiến trúc phần mềm" nơi tác giả liệt kê các mốc chính về các mô hình lập trình, các kiểu thiết kế nổi bật từ thuở sơ khai đến hiện tại, có thể kể đến như: 1950s… Continue reading Software Architecture Timeline

Architecture

Model View Controller (MVC) và các biến thể của nó

Trong các nền tảng lập trình hiện đại như .NET, khi mà các công cụ và kĩ thuật hỗ trợ lập trình giao diện người dùng (UI) ngày càng trở nên mạnh mẽ và tiện dụng thì chúng ta thường có xu hướng đưa nhiều xử lý bên ngoài vào các lớp UI. Kết quả… Continue reading Model View Controller (MVC) và các biến thể của nó

Architecture

Kiến trúc Model-View-Presenter

Trong bài viết trước, chúng ta đã khảo sát mô hình kiến trúc Model-View-Controller, Kiến trúc MVP chúng ta sẽ bàn dưới đây cũng dựa trên tư tưởng cơ bản của MVC nhưng với cách tiếp cận khác nhằm mục đích khắc phục các khuyết điểm đã có. 1. Mẫu kiến trúc Dolphin Smalltalk Model-View-Presenter Tổng… Continue reading Kiến trúc Model-View-Presenter

Architecture

Kiến trúc Model-View-Controller

Ở bài viết trước, chúng ta đã nêu ra các vấn đề cơ bản được đặt ra cho các hệ thống tương tác (interactive system). Để giải quyết chúng, một số giải pháp được đề ra trong đó phổ biến nhất là mẫu kiến trúc MVC (Model-View-Controller). Trong bài viết này, chúng ta sẽ khảo… Continue reading Kiến trúc Model-View-Controller

Architecture

Book review: Clean Architecture by Robert C. Martin (2017)

Là 1 fan của ông, tác giả của SOLID, Clean Code, Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices và gần đây nhất là cuốn Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Nghe tựa rất kêu vì cuốn Clean Code ảnh hưởng rất lớn đến mình và bản thân đã không cưỡng lại… Continue reading Book review: Clean Architecture by Robert C. Martin (2017)

Architecture

Nguyên lý thiết kế package

Các nguyên lý thiết kế package Cùng điểm qua 1 số nguyên tắc đóng gói (packaging principle) của Robert C. Martin: Nếu tôi hỏi bạn: “tại sao phải phân loại các class vào các package” bạn có thể sẽ trả lời: “để dễ quản lý”. Tất nhiên câu trả lời này là đúng, nhưng chưa… Continue reading Nguyên lý thiết kế package