blockchain

A Hitchhiker’s Guide to Consensus Algorithms

A quick classification of cryptocurrency consensus types Don’t Panic. Behind every great cryptocurrency, there’s a great consensus algorithm. No consensus algorithm is perfect, but they each have their strengths. In the world of crypto, consensus algorithms exist to prevent double spending. Here’s a quick rundown on some of the most popular consensus algorithms to date, from Blockchains… Continue reading A Hitchhiker’s Guide to Consensus Algorithms

Advertisements
blockchain

How the Bitcoin protocol actually works

From http://www.michaelnielsen.org/ddi/how-the-bitcoin-protocol-actually-works/ Many thousands of articles have been written purporting to explain Bitcoin, the online, peer-to-peer currency. Most of those articles give a hand-wavy account of the underlying cryptographic protocol, omitting many details. Even those articles which delve deeper often gloss over crucial points. My aim in this post is to explain the major ideas behind… Continue reading How the Bitcoin protocol actually works

Architecture

Thực hành implement Clean Architecture

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu lý thuyết về Clean Architecture của Uncle Bob. Như đã đề cập, các mục tiêu cốt lõi của Clean Architecture cũng giống với đối với Ports & Adapters (Hexagonal) và Onion Architectures, hướng đến: Độc lập các công cụ; Sự độc lập của các cơ chế phân… Continue reading Thực hành implement Clean Architecture

Advertisements
Architecture

Thực hành đo lường các chỉ số (metric) của software với NDepend

Ngày nay, có rất nhiều vấn đề chúng ta cần suy nghĩ đến khi xây dựng ứng dụng thực tế. MAINTAINABILITY (tính dễ bảo trì), UNDERSTANDABILITY (tính dễ hiểu), DEPENDENCY (tính phụ thuộc giữa các module), COHESION (tính gắn kết) chỉ là 1 vài trong số chúng. Chúng ta phải làm việc cật lực để… Continue reading Thực hành đo lường các chỉ số (metric) của software với NDepend

Advertisements
Architecture

Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Với một ứng dụng kiểu data-centric application (ứng dụng tập trung vào dữ liệu) chỉ implement các thao tác CRUD căn bản xuống DB và để business process cho user xử lý (ví dụ như cần change data nào và khi nào change), nó có lợi điểm là user có thể thay đổi business process… Continue reading Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Advertisements
Architecture

Xây dựng hệ thống Ecommerce với DDD và CQRS

Trong quá trình viết về Domain Driven Design và Command Query Responsibility Segregation, mình đã bắt gặp bài viết dưới đây trên engineering blog của tiki, mình xin mạn phép chia sẻ đến các bạn để thực hành phần lý thuyết đã mô tả ở những phần trước. Quản lý danh mục sản phẩm là một trong… Continue reading Xây dựng hệ thống Ecommerce với DDD và CQRS

Advertisements
Architecture

Clean Architecture: Đứng trên vai những gã khổng lồ

Robert C. Martin (hay còn gọi là Uncle Bob) cho ra đời ý tưởng của mình về Clean Architecture vào năm 2012, trong một bài viết trên blog của mình, và giảng dạy về nó tại một vài hội nghị, và gần đây nhất là cuốn sách Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure… Continue reading Clean Architecture: Đứng trên vai những gã khổng lồ

Advertisements