Chưa phân loại

Phrasal Verbs in English

Các bạn yêu thích tiếng Anh hẳn trong quá trình học từng bắt gặp rất nhiều mệnh đề động từ hoặc động từ đa từ (phrasal verb). Đôi khi những động từ này khiến chúng ta bối rối bởi sự “khó đoán nghĩa” của chúng.

 

Những mệnh đề động từ hoặc động từ đa từ (phrasal verb), là những động từ bao gồm một hoặc hai từ (một trạng hoặc một giới từ), ví dụ: “after” làm cho động từ look có những nghĩa mới. Ví dụ: to look có nghĩa là dùng mắt để nhìn một vật gì (She looked at the photograph and smiled – Cô ta nhìn vào ảnh và mỉm cười) nhưng look after có nghĩa là chăm sóc người nào đó (The doctor said that Michal”s dad had to look after himself more – Bác sĩ nói rằng ba của Michal phải tự lo lắng cho bản thân nhiều hơn)

Có bốn loại cụm động từ khác nhau:

Loại 1: Những động từ này đi với một direct object – bổ ngữ trực tiếp – (đây là những ngoại động từ)

Ví dụ: I turned off the water – Tôi khóa vòi nước

Loại 2: Những động từ này đi với một direct object – bổ ngữ trực tiếp – (đây là những ngoại động từ) nhưng bạn không thể tách rời hai phần của động từ: I’m working on a new project – Tôi đang làm một đề án mới

Loại 3: Đây là những cụm động từ không cần direct object – bổ ngữ trực tiếp – (đây là những nội động từ) và bạn không bao giờ tách rời hai phần của cụm động từ: Ví dụ: Tim didn’t stop. He carried on – Tim đã không ngừng. Anh ta vẫn tiếp tục

Loại 4: Những cụm động từ này bao gồm ba từ. Chúng luôn cần một direct object – bổ ngữ trực tiếp – và bạn không bao giờ tách rời những từ này bằng bổ ngữ hoặc bổ ngữ đại từ: Ví dụ: I put up with it for too long – Tôi đã chịu đựng nó lâu lắm rồi

Để các bạn không phải đọc các tài liệu nhàm chán, mình có post 1 playlist các video từ Youtube về Phrasal Verbs, giọng nói khá dễ nghe và ví dụ rất rõ ràng. Vào xem nhé:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s