Bùn vui lẫn lộn

NƠI GÓC NHỎ TRÁI TIM…

http://www.youtube.com/watch?v=WK9O-q037bM Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em Nỗi nhớ trong tim em, em nhớ về với mẹ Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi… (Chiếc lá đầu tiên - Hoàng Nhuận Cầm) Đó là những câu thơ em đã từng ngây ngô đọc cho tôi… Continue reading NƠI GÓC NHỎ TRÁI TIM…