Design Pattern

Mediator and Facade Differences

The facade only exposes the existing functionality from a different perspective.

The mediator “adds” functionality because it combines different existing functionality to create a new one.

You have a logging system. From that logging system you can either log to a file, to a socket, or to a database.
Using the facade design pattern you would “hide” all the relationships from existing functionality behind a single “interface” the one that the facade exposes.
Client code:

 Logger logger = new Logger();
 logger.initLogger("someLogger");
 logger.debug("message");
 

The implementation may involve the interaction of many objects. But at the end, the functionality already exists. Probably the “debug” method is implemented as follows:
Implementation:

 class Logger { 

   private LoggerImpl internalLogger;
   private LoggerManager manager;

   public void initLogger( String loggerName ) {
     this.internalLogger = manager.getLogger( loggerName ); 
   }

   public void debug( String message ) { 
     this.internalLogger.debug( message );
   }   
 }
 

The functionality already exist. The facade only hides it. In this hypothetical case, the LoggerManager handles the creation of the correct logger, and the LoggerImpl is a package private object that has the “debug” method. This way the Facade is not adding functionality he is just delegating to some existing objects.

In the other hand the mediator add the new functionality by combining different objects.
Same Client code:

 Logger logger = new Logger();
 logger.initLogger("someLogger");
 logger.debug("message");
 

Implementation:

 class Logger { 

   private java.io.PrintStream out;
   private java.net.Socket client;
   private java.sql.Connection dbConnection;
   private String loggerName;


   public void initLogger( String loggerName ) {
        this.loggerName = loggerName;
        if ( loggerName == "someLogger" ) { 
          out = new PrintStream( new File("app.log"));
        } else if ( loggerName == "serverLog" ) { 
          client = new Socket("127.0.0.1", 1234 );
        } else if( loggerName == "dblog") { 
          dbConnection = Class.forName()... .
        }

   }

   public void debug( String message ) { 

        if ( loggerName == "someLogger" ) { 
          out.println( message );
        } else if ( loggerName == "serverLog" ) { 
          ObjectOutputStrewam oos = 
              new ObjectOutputStrewam( client.getOutputStream());
          oos.writeObject( message );
        } else if( loggerName == "dblog") { 
          Pstmt pstmt = dbConnection.prepareStatment( LOG_SQL );
          pstmt.setParameter(1, message );
          pstmt.executeUpdate();
          dbConnection.commit();
        }
   }
 }
 

In this code, the mediator is the one that contains the business logic to create the appropriate “channel” to log and also to make the log into that channel. He is “creating” the functionality.

Of course, there are better ways to implement this using polymorphism, but the point here is to show how the mediator “adds” new functionality by combining existing functionality ( in my sample didn’t show very much sorry ) but imagine the mediator, read from the database the remote host where to log, then creates a client and finally write to that client print stream the log message. This way the mediator would be “mediating” between the different objects.

Finally, the facade is an structural pattern, that is it describes the composition of the objects, while the  mediator is an behavioral, that is , it describes the way the objects interact.

From http://vchekrii.blogspot.com

Tản mạn

Cuộc chiến giữa JAVA và DotNET, bạn chọn bên nào?

Hiện nay trong thế giới phát triển phần mềm, có 2 ngôn ngữ lập trình lớn nhất đó là JAVA và DotNET (VB, C#,…) người phát triển phần mềm cũng chia làm 2 phe khá rõ ràng. Dưới đây là một số so sánh giữa JAVA và .Net. (Những so sánh này không mang tính áp đặt suy nghĩ cho bạn).

– Java cho ta một tầm nhìn về công nghệ, .NET chỉ đem lại cho ta một tầm nhìn về công … cụ.

– Java đại diện cho mã nguồn mở, .NET đại diện cho mã nguồn… gần như không bao giờ mở.

– Java làm viêc với nhiều framework, .NET gần như chỉ thích nghi tốt nhất với 1 framework là chính nó.

– Cùng 1 vấn đề Java có thể lựa chọn nhiều giải pháp (từ commerce đến opensource)… WebLogic hay JBoss đều vô tư …., .NET gần như chỉ có thể chọn 1 giải pháp là commerce, thậm chí giải pháp đó còn phải có cái thêm cái đóng dấu M$ mới có thể hoạt động.

– IDE cho Java có thể lựa chọn thoải mái từ opensource (eclipse, netbean, …) đến commerce (WebSphere, IntelliJ IDEA, Jbuilder, …) , … IDE cho .NET chỉ có thể là VS.NET, … hoặc Borland Developer (cũng là money nốt).

– Java run anywhere từ unix, linux, mac, windows… .NET chỉ có thể làm bạn với windows

– Java giúp người mới học IT sử dụng tốt keyboard, .NET lại giúp họ thành thạo với mouse.

– Ở thời đại nông nghiệp “tư liệu sản xuất” là đất đai, công cụ lao động là “cái cày, con Sửu”… thời đại thông tin, Java cho ta “đất đai màu mỡ”… .NET cho ta “con Sửu khỏe, cái cày to”.

– Java chú trọng tính ổn định, bảo mật… .NET chú trọng sự thoải mái và tốc độ.

– .NET ngăn cản mọi người tìm kiếm giải pháp ngoài Microsoft, Java khuyến khích mọi người tìm kiếm giải pháp không phải của SUN để kết hợp với chính nó.

– Người ham thích Java là người thích gỗ hơn thích nước sơn, người thích .NET là người rất dễ bị đánh gục … bởi màu sơn chứ không phải … gỗ.

– Người thích .NET là người thích tất cả mọi thứ mình cần và cả không cần đều phải nằm tại 1 nơi duy nhất, người thích Java lại thích được lựa chọn thứ mình cần từ nhiều nơi và so sánh cũng như lắp ráp chúng lại để có được những giải pháp của riêng mình.

– .NET là có thể là 1 framework đồ sộ, và hòan chỉnh nhất nhưng chưa chắc là giải pháp tối ưu nhất và vấn đề đau đầu là bạn không có quyền lựa chọn thứ nào khác ngoài nó, với Java giải pháp tối ưu nhất là giải pháp kết hợp nhiều Framework lại với nhau và trên hết bạn hòan tòan chủ động trong việc chọn lựa thứ mình cần.

– Java là của tất cả mọi người, .NET chỉ là của riêng Microsoft.

From http://jsoft.vn