Java 8 Tutorial Series

Gần 2 năm rưỡi sau khi phiên bản Java 7 ra đời, ngày 18/3/2014, Oracle chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo: Java 8. Phiên bản mới này được xem là Java-7-hoàn-thiện-hơn bởi vì nhiều tính năng quan trọng trong Java 8 theo kế hoạch ban đầu thì thuộc về Java 7, nhưng các chậm […]

Singleton Pattern – Một object duy nhất

Singleton Pattern – Một object duy nhất Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một mẫu Design Pattern mới: Singleton pattern. Cái tên đã nói lên tất cả, nếu muốn trong suốt chương trình chỉ tồn tại duy nhất một đối tượng của một lớp nào đó thì […]

Java 8 Tutorial: Optional

Java 8 Tutorial: Optional Optional là 1 container được giới thiệu trong Java 8, theo quảng cáo của Oracle thì nó sẽ giúp cho các lập trình viên tránh được cơn ác mộng NullPointerException. Nhưng theo mình thấy thì thay vì kiểm tra null bằng cách thông thường, Optional cung cấp 1 số hàm, tiện […]

Java 8 Tutorial: Method Reference

Java 8 Tutorial: Method Reference Đi cùng với Lambda Expression, Java 8 có thêm một khái niệm mới là Method Reference. Chúng ta thường dùng Lambda Expression để tạo ra các method vô danh (anonymous method), nhưng đôi lúc Lambda Expression cũng có thể tham chiếu đến các phương thức có sẵn để thực thi. […]

Java 8 Tutorial: Default Method

Java 8 Tutorial: Default Method Java 8 giới thiệu một tính năng mới là Default Method. Nó cho phép thêm mới các method mới vào interface có sẵn mà các lớp con không cần phải implement lại method nó. Giúp cho cấu trúc của chương trình không bị phá vỡ. Ví dụ: Kết quả: Như […]

Java 8 Tutorial: Functional Interface

Java 8 Tutorial: Functional Interface Trong Java, xuất hiện một khái niệm mới là SAM (Single Abstract Method) hay còn gọi là Functional Interface. Functional Interface thực chất là 1 Interface với duy nhất 1 abstract method (method không có phần body). Có thể các bạn sẽ tự hỏi Interface thì làm gì có các […]