Java

Java 8 Tutorial Series

Gần 2 năm rưỡi sau khi phiên bản Java 7 ra đời, ngày 18/3/2014, Oracle chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo: Java 8. Phiên bản mới này được xem là Java-7-hoàn-thiện-hơn bởi vì nhiều tính năng quan trọng trong Java 8 theo kế hoạch ban đầu thì thuộc về Java 7, nhưng các chậm trễ trong quá trình phát triển đã khiến Oracle quyết định ra đời Java 7 gọn nhẹ hơn, với lời hứa sẽ giới thiệu những tính năng còn thiếu trong phiên bản kế tiếp.

Đây là loạt bài viết về những tính năng mới có mặt trong Java 8.

Series Java 8 Tutorial

 

Java 9 và kế hoạch cho tương lai

Oracle đã bắt đầu quá trình phát triển phiên bản tiếp theo là Java 9 với dự kiến phát hành trong năm 2016. Chưa có danh sách các tính năng sẽ đưa vào Java 9 ngoài những mục tiêu chung chung như hỗ trợ ứng dụng cần heap lớn, tích hợp tốt hơn với CPU theo hướng thực hiện song song nhưng tác vụ xử lý nặng, JVM sẽ tự điều chỉnh để chạy ngày càng tốt hơn,… Java 9 là bước đệm để java chuyển hoàn toàn sang thế hệ 64-bit, từ Java 10 thì JDK sẽ chỉ có phiên bản x64.

Java 8 hay và dở

Đối với nhiều lập trình viên java lâu năm, java 8 là phiên bản đáng mong đợi, với biểu thức lambda và động cơ Nashorn, năng suất của lập trình viên có thể tăng đáng kể.

Đối với người mới học java, những cải tiến này làm java mất tính trong sáng và có thể gây bối rối (đặc biệt là phương thức default cho interface).

Đối với sự phát triển ngôn ngữ, từ một ngôn ngữ tiên phong khi mới ra đời (1995), java đã dần dần mất đi vị trí dẫn đầu và định hướng cho sự phát triển các ngôn ngữ lập trình. Những cải tiến như biểu thức lambda, phương thức mặc định cho interface hay các phương thức sắp xếp song song trên Array,… là sự học tập một cách vụng về các tiếp cận vấn đề của C#.

 

http://www.edwardthienhoang.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s