Chưa phân loại

Eclipse tutorial: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin

Eclipse tutorial: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin trong Eclipse. CheckStyle là một trong những plugin phổ biến nhất trong Eclipse, giúp chúng ta kiểm tra coding convention (quy ước viết mã) dựa trên những quy tắc đã được định nghĩa trước đó. Các bạn có thể tham khảo thêm bộ quy tắc đồ sộ của CheckStyle tại đây: http://checkstyle.sourceforge.net/availablechecks.html

Cài đặt

Chọn Menu Help –> Install New Software… và nhập vào địa chỉ sau:
http://eclipse-cs.sf.net/update/

1. Download

Sau đó tiến hành cài đặt với vài cú click, sau đó khởi động lại Eclipse

Để kiểm tra việc cài đặt có thành công hay không, các bạn vào Menu Window –> Preferences sẽ thấy mục CheckStyle

2. InstallSuccess

Định nghĩa những quy ước

Mặc định CheckStyle dùng bộ quy ước đã được định nghĩa sẵn từ Sun, tuy nhiên bạn cũng có thể tạo ra những quy ước riêng cho mình, tùy theo đặc thù của dự án.
Đầu tiên chúng ta sẽ tạo 1 configuration file có tên là CheckStyleTemplate.xml với nội dung như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Checkstyle configuration (v5.x)
-->
<!DOCTYPE module PUBLIC "-//Puppy Crawl//DTD Check Configuration 1.2//EN" "http://www.puppycrawl.com/dtds/configuration_1_2.dtd">
<module name="Checker">
    <property name="severity" value="warning"/>
</module>

Root tag của file là module, bên trong hiện chỉ có 1 child tag là

<property name="severity" value="warning"/>

với ý nghĩa sẽ hiện những thông báo dưới dạng warning trong Eclipse khi phát hiện những đoạn code vi phạm quy tắc.

Tiếp theo là thêm những quy tắc vào trong file config này, các bạn có thể tham khảo danh sách các quy tắc mà CheckStyle hỗ trợ tại: http://checkstyle.sourceforge.net/availablechecks.html

Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng 3 quy tắc: StrictDuplicateCode (không cho phép có những đoạn code trùng lặp), EqualsHashCode (khi override phương thức equals thì bắt buộc phải override phương thức hashCode) và MethodLength (giới hạn số dòng tối đa trong 1 method)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Checkstyle configuration (v5.x)
-->
<!DOCTYPE module PUBLIC "-//Puppy Crawl//DTD Check Configuration 1.2//EN" "http://www.puppycrawl.com/dtds/configuration_1_2.dtd">
<module name="Checker">
    <property name="severity" value="warning"/>
	<module name="StrictDuplicateCode">
		<property name="min" value="15"/>
	</module>
	<module name="TreeWalker">
		<module name="EqualsHashCode"/>
		<module name="MethodLength">
		<property name="tokens" value="METHOD_DEF, CTOR_DEF"/>
		<property name="max" value="30"/>
		<property name="countEmpty" value="false"/>
	</module>
	</module>
</module>

Áp dụng những quy tắc vào dự án

Import những quy tắc trên vào Eclipse bằng cách chọn New trong cửa sổ CheckStyle, sau đó chọn External Configuration Filebrowse đến file config CheckStyleTemplate.xml

3. CreateNew

Sau đó chọn Set as Default để áp dụng bộ quy tắc này cho các project trong Eclipse workspace hiện tại

4. SetDefault

Kiểm tra source code với CheckStyle

Với file config như trên, ta sẽ áp dụng kiểm tra cho đoạn code dưới đây

public class TestCheckStyle {

	public static void main(String[] args) {
		foo();
	}

	private static void foo() {
		System.out.println("Bla bla bla...");
		int a = 10;
		int b = 20;
		int c = 30;
		int d = 40;
		int e = a + b + c + d;
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
	}

	@Override
	public boolean equals(Object o) {
		if(o instanceof TestCheckStyle) {
			return true;
		}
		return false;
	}
}

Click chuột phải vào file Java, package hoặc Project cần kiểm tra và chọn CheckStyle –> Check code with CheckStyle

5. Check

Nếu đoạn code nào vi phạm các quy tắc trên sẽ được hightlight như hình bên dưới:

6. FoundError

CheckStyle chỉ hỗ trợ phát hiện ra những đoạn code vi phạm quy tắc chứ không hỗ trợ gợi ý sửa chúng ra sao. Vì vậy việc còn lại của các bạn là sửa những vi phạm đó để tránh những lỗi về coding convention.

Kết thúc bài giới thiệu về CheckStyle plugin ở đây. Hi vọng có thể giúp ích cho các bạn trong việc kiểm tra và tránh những lỗi về coding convention trong dự án

Nguồn: https://edwardthienhoang.wordpress.com
Email: edwardthienhoang@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.