Chưa phân loại

Hướng dẫn sử dụng plugin Vanaraha để kiểm tra code trùng lặp

Hướng dẫn sử dụng plugin Vanaraha để kiểm tra code trùng lặp

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về plugin Vanaraha, một công cụ để kiểm tra những đoạn code trùng lặp có trong chương trình, từ đó chúng ta có thể đặt những đoạn code giống nhau đó trong 1 phương thức và tái sử dụng lại.

Download

Việc sử dụng Vanaraha rất đơn giản, các bạn vào trang chủ tại: https://code.google.com/p/vanaraha/ sau đó download gói jar ở mục Download về và bỏ vào trong thư mục eclipse\plugins. Quá trình cài đặt đã hoàn tất, khởi động lại Eclipse nếu các bạn đã mở trước đó.

Tạo 1 class để test

public class TestDuplicateCode {

	public static void main(String[] args) {

	}

	private static void foo1() {
		int a = 10;
		int b = 20;
		int c = 30;
		int d = 40;
		int e = a + b + c + d;
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
	}

	private static void foo2() {
		System.out.println("Bla bla bla...");
		int a = 10;
		int b = 20;
		int c = 30;
		int d = 40;
		int e = a + b + c + d;
		System.out.println(a);
		System.out.println(b);
		System.out.println(c);
		System.out.println(d);
		System.out.println(e);
		System.out.println("Bla bla bla... again");
	}
}

Click chuột phải vào class TestDuplicateCode hoặc 1 package hoặc nguyên cả Project, sau đó chọn Vanahara (Find Duplicates) –> Find duplicated in this file(s) để tìm ra những đoạn code trùng lặp.

1. HuongDan

Ngoài ra Vanaraha cũng có 1 số setting tùy chỉnh như:
File Extension: để filter ra những loại file cần kiểm tra

2. File Extension
Minimum number of duplicate line(threshold): chỉ tính những đoạn code trùng lặp từ n dòng trở lên.
Và một số tùy chỉnh khác

3. Threshold

Kết thúc phần giới thiệu về plugin Vanahara tại đây, hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình refactor để loại bỏ những đoạn code trùng lặp không cần thiết.

Nguồn: https://edwardthienhoang.wordpress.com

Email: edwardthienhoang@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.