Chưa phân loại

TÌM HIỂU VỀ CORE BANKING

Tìm hiểu về Core Banking - khái niệm về ngân hàng lõi ... Đây là 1 thuật ngữ thường được nhắc đến hiện nay trong hầu hết các ngân hàng. Bản thân mình, khi tìm hiểu về đề tài này cũng có nhiều điểm chưa rõ, cụ thể là "Core Banking là gì ?" "Nó… Continue reading TÌM HIỂU VỀ CORE BANKING

Advertisements