Architecture, Chưa phân loại, Methodology

ESB Frameworks

Application integration is the biggest challenge today for many enterprises. Building an Enterprise Service Bus (ESB) is probably the quickest and most cost-effective way to address this challenge. In this article, you gain insight on ESBs, and how to model and construct ESB service-oriented architecture frameworks. Service-Oriented Architecture (SOA) is an approach to defining integration… Continue reading ESB Frameworks

Advertisements
Architecture, Java, Methodology

J2EE And SOA Architecture

In this article, you’ll learn how to design and develop service-oriented architecture (SOA) frameworks using the Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE). By adapting an SOA framework, your organization can maximize loose coupling and reusability between systems. This article will take a high-level overview of several iterations over an SOA framework that will meet the needs of… Continue reading J2EE And SOA Architecture

Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần ba: 7 phương pháp cuối cùng

Những phương pháp bao gồm trong phần này: Pomodoro GTD (Getting Things Done) Biological Prime Time (Tìm thời điểm tối ưu theo nhịp sinh học) Don’t Break the Chain (Duy trì chuỗi hành động) Agile Results Lập danh sách việc Đã xong và danh sách việc Không làm Ma trận Eisenhower 7. Pomodoro Thích hợp… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần ba: 7 phương pháp cuối cùng

Chưa phân loại, Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần hai: 6 phương pháp đầu tiên

Chào mừng bạn đã đến với phần 2 của cẩm nang nâng cao hiệu suất làm việc. Bên dưới, chúng ta sẽ lần lượt khám phá 6 phương pháp đầu tiên của cẩm nang, bao gồm: Kanban Làm Việc Khó Nhất Trước (Eating Live Frogs) Lập danh sách việc Phải làm, Nên làm, Muốn làm Phương pháp SMART Phương… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần hai: 6 phương pháp đầu tiên

Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần một: Tổng Quan

Đầu tiên, chúng tôi đã phân loại các phương pháp theo thời gian cần thiết để bắt đầu, bao gồm các mức Thấp, Trung Bình và Cao. Bạn háo hức muốn bắt đầu một dự án lớn nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu? Hãy sử dụng phương pháp có thời gian bắt… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần một: Tổng Quan

Architecture

Difference between SOA, EAI and ESB

Today, let me see if I can try to point some good difference between EAI & ESB and perhaps SOA as all this is closely tied together while explaining how they are linked to each other too. SOA (Service Oriented Architecture) is an approach is to have software resources available (& discoverable) on network as… Continue reading Difference between SOA, EAI and ESB