Architecture

Kiến trúc một khối (Monolithic)

Trong quá khứ, người ta xây dựng hệ thống theo một khối (Monolithic Applications). Ứng dụng phần mềm doanh nghiệp được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các phần mềm cung cấp hàng trăm các tính năng và tất cả những tính năng này đều được… Continue reading Kiến trúc một khối (Monolithic)

Architecture

Microservices Thực Tiễn: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai

Hiện nay, "Microservices" là một trong những thuật ngữ hay từ khóa phổ biến nhất trong lĩnh vực kiến trúc phần mềm. Bạn có thể tìm thấy khá nhiều tài nguyên giới thiệu và nói về tính chất cũng như lợi ích của microservices, tuy nhiên khá ít tài liệu hướng dẫn cách áp dụng… Continue reading Microservices Thực Tiễn: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai

Architecture

Architectural Styles vs. Architectural Patterns vs. Design Patterns

Trong bài này, hãy cùng định nghĩa và phân biệt một chút giữa 3 khái niệm Architectural Styles vs. Architectural Patterns vs. Design Patterns. Design Patterns chúng ta chắc chắn đã nghe và làm việc nhiều với nó như Singleton, Observer, Factory patterns, vậy còn Architectural Styles vs. Architectural Patterns? Ta thường nên nói là… Continue reading Architectural Styles vs. Architectural Patterns vs. Design Patterns

Architecture

Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình bản thân chúng không phải là 1 thành phần trong kiến trúc nhưng sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không đề cập đến chúng trong loạt bài viết này. Cùng điểm sơ qua lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình cùng các mô hình lập trình (programming… Continue reading Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình

Architecture

Các khái niệm căn bản trong kiến trúc phần mềm

Trong bài viết này, hãy cùng điểm qua các khái niệm căn bản trong kiến trúc phần mềm để có thể hiểu rõ hơn trong các bài viết về sau.Trong bài viết này, hãy cùng điểm qua các khái niệm căn bản trong kiến trúc phần mềm để có thể hiểu rõ hơn trong các… Continue reading Các khái niệm căn bản trong kiến trúc phần mềm