Architecture

Clean Architecture: Đứng trên vai những gã khổng lồ

Robert C. Martin (hay còn gọi là Uncle Bob) cho ra đời ý tưởng của mình về Clean Architecture vào năm 2012, trong một bài viết trên blog của mình, và giảng dạy về nó tại một vài hội nghị, và gần đây nhất là cuốn sách Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure… Continue reading Clean Architecture: Đứng trên vai những gã khổng lồ

Architecture

Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)

Onion Architecture được đặt ra bởi Jeffrey Palermo vào năm 2008. Như tôi thấy, nó được xây dựng dựa trên Kiến trúc Ports & Adapters với ý đồ đặt domain vào trung tâm ứng dụng, mở rộng cơ chế phân phối (UI) và cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi hệ thống (ORM, công… Continue reading Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)

Architecture

Đo lường kết cấu kiến trúc phần mềm

Mục tiêu của thiết kế làm làm sao để hệ thống xây dựng lên nhanh chóng, dễ dàng thích nghi với các thay đổi về nghiệp vụ và công nghệ, dễ dàng bảo trì về sau. Để làm được điều đó, thiết kế cần đảm bảo tính low coupling, high cohesion và encapsulation. Tuy nhiên… Continue reading Đo lường kết cấu kiến trúc phần mềm