Kết hợp các mẫu kiến trúc / pattern vào trong một (DDD, Hexagonal, Onion, Clean, CQRS, …)

Trong các bài viết trước, chúng ta đã điểm qua khá nhiều các concept, principle và pattern trong Software Architecture world. Mỗi pattern mang đến cách giải quyết cho những vấn đề khác nhau, vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể kết hợp chúng lại để mang đến giải pháp toàn […]