Microservices

Building Microservices Application – Phần 1: Sử dụng Netflix Eureka, Ribbon và Zuul

Đây là bài viết thứ nhất (index start từ 0 😀 ) trong series Building Microservices Application với Spring Boot. Trong bài viết mở đầu series đã giới thiệu một cách tổng quan các "viên gạch" cần có khi xây dựng ứng dụng Microservices. Trong bài viết này, hãy bắt tay vào những viên gạch… Continue reading Building Microservices Application – Phần 1: Sử dụng Netflix Eureka, Ribbon và Zuul

Microservices

Building Microservices Application – Phần mở đầu: Bức tranh tổng thể

Đây là bài viết đầu tiên trong phần Xây dựng ứng dụng với Microservices. Trong những loạt bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua phần lý thuyết về những "viên gạch" (building block) chủ đạo trong Microservies. Loạt bài tiếp theo sẽ hướng đến việc implement những pattern như API Gateway, Service Discovery, Circuit… Continue reading Building Microservices Application – Phần mở đầu: Bức tranh tổng thể

Chưa phân loại, Tản mạn

Học thuyết kiến tạo, nón trải nghiệm, bốn hoàn cảnh tạo tri thức

Xin chia sẻ bài của tác giả Thành Nguyễn trên trang Sotatek (https://sotatek.com/blog/hoc-thuyet-kien-tao-non-trai-nghiem-bon-hoan-canh-tao-tri-thuc/) Mình nghĩ là sẽ không có nhiều người  nghe đến “Học thuyết kiến tạo” ( Constructivism ) bởi đây chưa phải là khái niệm được đề cập đến nhiều ở Việt nam. Tuy nhiên có một cụm từ dây mơ rễ má… Continue reading Học thuyết kiến tạo, nón trải nghiệm, bốn hoàn cảnh tạo tri thức

Architecture

Giới thiệu về Serverless Architecture

Nguồn: https://trungquandev.com/xin-chao-serverless-chung-ta-lam-quen-voi-nhau-nhe/ 1. Serverless Computing và Serverless Architectures. “Serverless Computing là một mô hình thực thi điện toán đám mây mà trong đó các nhà cung cấp đám mây sẽ quản lý động việc phân bổ tài nguyên máy, giá cả của mô hình này dựa trên số lượng tài nguyên thực tế mà ứng dụng sử… Continue reading Giới thiệu về Serverless Architecture

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 7: Tái cấu trúc ứng dụng nguyên khối thành Microservices

Đây là bài viết thứ bảy và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 7: Tái cấu trúc ứng dụng nguyên khối thành Microservices

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Đây là bài viết thứ sáu trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức mà các client tương tác với… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Chưa phân loại, Methodology

Dev curricula

This is a listing of articles about concepts I find essential for any developer to know. This is organized in order of most base structural concepts to most high level concepts and includes good practices, principles, and lists of articles, conference talks and books on software development. Source: https://herbertograca.com/dev-theory-articles-listing/ This page is in constant enhancement. Good… Continue reading Dev curricula