Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 1: Giới Thiệu về Microservices

Microservices hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý: bài viết, blog, thảo luận trên phương tiện truyền thông xã hội và thuyết trình hội nghị. Họ đang nhanh chóng hướng tới đỉnh cao của kỳ vọng tăng cao trên chu kỳ Gartner Hype. Đồng thời, có những người hoài nghi trong cộng đồng… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 1: Giới Thiệu về Microservices