Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 4: Service Discovery (Truy tìm dịch vụ)

Bài này mình sử dụng Bản dịch của nhóm học viên lớp Java Spring trên trang techmaster.vn. Link bài viết : https://techmaster.vn/posts/33617/truy-tim-dich-vu-trong-mot-kien-truc-microservices (Các bạn có thể đọc bài viết gốc tiếng Anh tại đây: https://www.nginx.com/blog/service-discovery-in-a-microservices-architecture/) Đây là bài viết thứ tư trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 4: Service Discovery (Truy tìm dịch vụ)