Giới thiệu về Serverless Architecture

Nguồn: https://trungquandev.com/xin-chao-serverless-chung-ta-lam-quen-voi-nhau-nhe/ 1. Serverless Computing và Serverless Architectures. “Serverless Computing là một mô hình thực thi điện toán đám mây mà trong đó các nhà cung cấp đám mây sẽ quản lý động việc phân bổ tài nguyên máy, giá cả của mô hình này dựa trên số lượng tài nguyên thực tế mà ứng dụng sử […]