Microservices

Building Microservices Application – Phần 2: Xử lý “chain of failures” dùng Circuit Breaker pattern với Netflix Hystrix

Trong bài trước, chúng ta đã làm quen với các nền tảng và công cụ để làm việc với Microservice bao gồm Spring Boot, Spring Cloud, Netflix OSS với 3 ứng viên CẦN THIẾT nhất là Netflix Eureka, Ribbon và Zuul để một hệ thống gồm nhiều Microservice có thể hoạt động trơn tru trong… Continue reading Building Microservices Application – Phần 2: Xử lý “chain of failures” dùng Circuit Breaker pattern với Netflix Hystrix

blockchain, Chưa phân loại

10 năm đã qua, tại sao vẫn chưa có một ứng dụng nổi bật nào dành cho blockchain?

Là một fan của Blockchain nhưng cũng phải thừa nhận rằng chưa thấy đường tiến cho công nghệ này. Cho đến nay, danh tiếng của blockchain chủ yếu vẫn xuất hiện trong các hoạt động đầu cơ tiền tệ và đôi khi cả các giao dịch bất hợp pháp, vẫn chưa có ứng dụng thực… Continue reading 10 năm đã qua, tại sao vẫn chưa có một ứng dụng nổi bật nào dành cho blockchain?

Chưa phân loại, Microservices

Microservices Cheat Sheet

Microservices Cheat Sheet Do only one thing and do it well. The "one thing" is defined by a "Bounded Context" in Domain-Driven Design (DDD). Own your own data. No shared data stores. Embrace eventual consistency. Don't read your writes. Publish your own state-changes (minimally) to an event log. Leverage event logging and/or streaming to replicate… Continue reading Microservices Cheat Sheet