Microservices

Building Microservices Application – Phần 3: Xác thực API bằng OAuth 2.0

Trong các bài viết trước chúng ta đã làm quen với Netflix Eureka, Ribbon, Zuul và Hystrix. Trong bài này hãy cùng làm quen với việc xác thực API sử dụng OAuth 2.0 Các bạn có thể tham khảo bài viết tiếng Anh tại: http://callistaenterprise.se/blogg/teknik/2015/04/27/building-microservices-part-3-secure-APIs-with-OAuth/ 1. Giới thiệu về OAuth và Single Sign On Các hệ… Continue reading Building Microservices Application – Phần 3: Xác thực API bằng OAuth 2.0

Architecture

Single Page Application

Single Page Applications, hay mình thường gọi là Single Page App - SPA giờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc và là một xu hướng của web. Vậy bạn đã thực sự hiểu rõ nó chưa? Bài viết này với mục đích cung cấp một cái nhìn "nông dân" hết sức có thể để… Continue reading Single Page Application