Cloud Native Application (CNA)

Cloud Native App là gì?

Cloud Native App (CNA) là một “buzz word”. CNA là một app “thuần” (từ này hơi sloppy :D) cloud. Dưới góc nhìn high level, nó là app được thiết kế để chạy trên môi trường cloud. Nhìn rộng ra thì nó có thể chạy được trên nhiều môi trường cloud, thậm chí có thể được triển khai theo kiến trúc phân tán (distributed) trên nhiều môi trường cloud để tận dụng tối đa các nguồn lực mà cloud mang lại.

Các bạn có thể tham khảo các thông tin về CNA theo website dưới đây:

https://www.cncf.io/

Dưới đây là loạt bài viết về Cloud Native Application ở trang vietstack.wordpress.com, các bạn có thể vào đó và đọc chi tiết 🙂

Nguồn: vietstack.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.