Tản mạn

Nghĩ lớn, bước nhỏ, đi nhanh, đổi kịp

NOTE: bài viết được trích nguyên văn từ trang travisnguyen.net. Nhân dịp phải làm OKR (Objective & Key Result) cho bản thân trong năm 2019, và tình cờ đọc tư vấn của Mr. Nguyễn Huyền Linh cho các doanh nghiệp nhỏ (tại Facebook của anh), muốn copy paste lại để nghĩ cách áp dụng những thứ này… Continue reading Nghĩ lớn, bước nhỏ, đi nhanh, đổi kịp