Giới thiệu sách: Peopleware – Sách hay nên đọc dành cho các nhà quản lý CNTT

Giới thiệu

Pepleware của Tom DeMarco, Timothy Lister • 1987, 2014 • ISBN 978-0-321-93411-6 được đánh giá là một trong những cuốn sách MUST READ dành cho dân IT, đặc biệt là các nhà quản lý. Lúc còn là một lính mới, mình cũng đã lục lọi và đọc thử, nhưng lúc đó, một phần do trình chưa có nên đọc cũng không thấm được bao nhiêu, phần nữa là sách sử dụng ngôn ngữ “cổ” của thập niên 80, nên cũng rất là khó nhằn T.T. Gần đây mình quyết định đọc lại, và may mắn thay, thay vì phải đọc từ A-Z thì trên mạng đã có 1 số nguồn họ tóm tắt lại và mình chỉ việc đọc và nắm ý thôi cho lẹ.

Một điểm mà mình rất khâm phục ở cuốn sách này là tuy nó được viết từ cách đây 30 năm, nhưng giá trị của nó vẫn trường tồn đến ngày nay.

Ai nên đọc

nếu bạn đang có ý định lên làm quản lý hoặc đã là quản lý thì sẽ get được nhiều value nhất. Các bạn dev cũng có thể đọc để nâng cao lý luận và có 1 cái nhìn trước về sự quản lý.

  • Quản lý nguồn nhân lực (Managing the Human Resource
  • Môi trường văn phòng(The Office Environment)
  • Đúng người (The Right People)
  • Nâng cao năng suất của đội ngũ (Growing Productive Teams)
  • Đất màu mỡ (Fertile Soil) 😀
  • Nó được cho là vui vẻ để làm việc ở đây (It’s Supposed to Be Fun to Work Here)

Đọc ở đâu

Do tính chất ngôn từ “khó hiểu” (chắc do mình gà), và bạn nào cũng giống mình thì mình suggest là cứ đoạn nào khó hiểu thì switch giữa Anh – Việt để đọc cho lẹ 🙂

Read more

Ngoài ra, một số cuốn sách hay mà mình đã đọc đến lúc này để có thể nâng cao năng lực quản lý của mình:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.