System Design Cơ Bản – Phần 9: Định lý CAP / CAP Theorem

Xem bài viết gốc của tác giả @batnamv tại Medium

Định lý CAP nói rằng một hệ thống phân tán (distributed system) không thể thỏa mãn cả ba yếu tố CAP đó là:

  • Consistency: tính nhất quán, tất cả các node phải có dữ liệu đồng nhất với nhau.
  • Availability: tính sẵn sàng hoạt động của các node. Hệ thống có thể vẫn hoạt động được khi một số node bị chết hoặc không sẵn sàng.
  • Partition Fault Tolerance: trạng thái hoạt động của hệ thống khi đường kết nối (mạng) giữa các node bị đứt, hay còn gọi là khả năng chịu lỗi của hệ thống. Hệ thống vẫn phải hoạt động bình thường cho dù các kết nối của các node trong hệ thống bị đứt gãy.

9-1
Định luật CAP

Chúng ta không thể thiết kế một hệ thống bao gồm cả ba tính CAP, bởi vì đảm bảo tính C (consistency) tất cả các cập nhật dữ liệu phải được thực hiện trên các node cùng một thời điểm. Nhưng nếu đường kết nối (mạng) giữa các node không được đảm bảo dẫn đến việc các node sẽ không được update dữ liệu cùng một thời điểm, điều này dẫn tới việc một vài node dữ liệu sẽ bị out-of-date do chưa được cập nhật dữ liệu từ đó vi phạm tính C (consistency). Và để đảm bảo đối phó với điều này ta sẽ ngừng phục vụ nhữg node bị out-of-date đó cho tới khi nó được update dữ liệu đầy đủ, nhưng việc này lại vi phạm tính A (availability) của hệ thống.

Thông thường, người ta thường đánh đổi yếu tố C để lấy hai yếu tố A và P. Khi đó họ sẽ thay thế Consistency thành eventually consistency (tính nhất quán có độ trễ), làm như thế hệ thống sẽ có hiệu năng tốt hơn

2 thoughts on “System Design Cơ Bản – Phần 9: Định lý CAP / CAP Theorem

  1. Tác giả blog này đã đăng lại từ bài viết trên Blog Medium của mình ở đây màhttps://batnamv.medium.com/218cb6059e2a
    Mà chưa có sự đồng ý của mình và cũng không ghi rõ nguồn, chỉ có mỗi dòng bé tí “Theo medium”
    Yêu cầu tác giả gõ bỏ bài viết này hoặc là gĩ rõ Nguồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.