Architecture

Giới thiệu về Serverless Architecture

Nguồn: https://trungquandev.com/xin-chao-serverless-chung-ta-lam-quen-voi-nhau-nhe/ 1. Serverless Computing và Serverless Architectures. “Serverless Computing là một mô hình thực thi điện toán đám mây mà trong đó các nhà cung cấp đám mây sẽ quản lý động việc phân bổ tài nguyên máy, giá cả của mô hình này dựa trên số lượng tài nguyên thực tế mà ứng dụng sử… Continue reading Giới thiệu về Serverless Architecture

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 7: Tái cấu trúc ứng dụng nguyên khối thành Microservices

Đây là bài viết thứ bảy và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 7: Tái cấu trúc ứng dụng nguyên khối thành Microservices

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Đây là bài viết thứ sáu trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức mà các client tương tác với… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Chưa phân loại, Methodology

Dev curricula

This is a listing of articles about concepts I find essential for any developer to know. This is organized in order of most base structural concepts to most high level concepts and includes good practices, principles, and lists of articles, conference talks and books on software development. Source: https://herbertograca.com/dev-theory-articles-listing/ This page is in constant enhancement. Good… Continue reading Dev curricula

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 5: Event-Driven Data Management

Đây là bài viết thứ năm trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 5: Event-Driven Data Management

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 4: Service Discovery (Truy tìm dịch vụ)

Bài này mình sử dụng Bản dịch của nhóm học viên lớp Java Spring trên trang techmaster.vn. Link bài viết : https://techmaster.vn/posts/33617/truy-tim-dich-vu-trong-mot-kien-truc-microservices (Các bạn có thể đọc bài viết gốc tiếng Anh tại đây: https://www.nginx.com/blog/service-discovery-in-a-microservices-architecture/) Đây là bài viết thứ tư trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 4: Service Discovery (Truy tìm dịch vụ)

English

English Intonation (ngữ điệu trong tiếng Anh)

Take note vài nguồn để học ngữ điệu tiếng Anh mới biết: Video Learn Intonation Patterns in English with Jennifer Bộ 12 bài hướng dẫn ngữ điệu, cực hay nhé https://www.youtube.com/watch?v=kIapQVNq3D4&list=PLfQSN9FlyB6T-lbREfi4sNi5MI2MmYGmc Lý thuyết (chữ): Quy tắc về ngữ điệu trong tiếng Anh Nguồn: https://ecorp.edu.vn/hoc-phat-am-tieng-anh/quy-tac-ve-ngu-dieu-trong-tieng-anh-ban-nhat-dinh-phai-biet-9542.ecorp Ngữ điệu trong tiếng Anh là cách lên xuống giọng, ngắt nghỉ khi… Continue reading English Intonation (ngữ điệu trong tiếng Anh)