Book, IT

The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering

Năm 1995, trong lời bạt cho lần tái bản kỉ niệm 20 năm xuất bản “The Mythical Man-Month”, tác giả Fred Brooks khẳng định những nhận định cơ bản trong cuốn sách vẫn còn nguyên tính thời sự. Hơn một thập kỉ sau, Mary Poppendieck nhắc lại “Một cuốn sách kinh điển đã trụ vững… Continue reading The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering

Bùn vui lẫn lộn, Book

[Review book “One day”-David nicholls]: One day to me…

Nicolas Sparks đã đem đến cho tôi một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, tình cảm đầy sâu lắng” A walk to remember”. Tôi yêu thích cuốn tiểu thuyết và bộ phim cùng tên này vì diễn biến tâm lý 2 nhân vật khi họ gặp gỡ, tiếp xúc và dành tình cảm cho nhau.Một lần… Continue reading [Review book “One day”-David nicholls]: One day to me…

Book, IT

Professional ASP.NET MVC 4

eBook Details: Paperback: 504 pages Publisher: Wrox; 1st edition (October 2, 2012) Language: English ISBN-10: 111834846X ISBN-13: 978-1118348468 eBook Description: Professional ASP.NET MVC 4 Designed to give experienced .NET and ASP.NET programmers everything needed to work with the newest version of MVC technology Expert author team includes Microsoft ASP.NET MVC insiders as well as leaders of the programming community Covers… Continue reading Professional ASP.NET MVC 4

Book, IT

Programming iOS 6, 3rd Edition

eBook Details: Paperback: 1185 pages Publisher: O’Reilly Media; 3rd edition (March 21, 2013) Language: English ISBN-10: 1449365760 ISBN-13: 978-1449365769 eBook Description: Programming iOS 6, 3rd Edition Learn Objective-C language details and object-oriented programming concepts Understand the anatomy of an Xcode project and all the stages of its lifecycle Grasp key Cocoa concepts such as relationships between classes, receiving events, and… Continue reading Programming iOS 6, 3rd Edition