Tản mạn về Cloud-native

Cloud computing thì ai cũng đã quá quen thuộc, người người lên Cloud, nhà nhà lên Cloud. Gần đây lại xuất hiện trào lưu Cloud-native. Cloud native đã xuất hiện ở nước ngoài khá lâu rồi nhưng chỉ cập bến ở Việt Nam chúng ta vài năm gần đây thôi. Vậy Cloud-native là gì? Khác […]

[Azure] Architecting Cloud Applications

Introduction https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/ Architecture styles N-tier application Microservices Event-driven architecture Web-queue-worker Big compute Big data Application design principles Follow these design principles to make your application more scalable, resilient, and manageable. Design for self healing. In a distributed system, failures happen. Design your application to be self healing when failures occur. Make all things redundant. Build […]

What Is Cloud Native, Anyway?

Sam Newman, author of Building Microservices, opened the day’s talks by tackling the question directly. He reviewed the different ways that people define cloud native and unpicked whether they were useful. “It’s a buzz-worthy term that has no real, good, formal definition,” says Sam. “A lot of people conflate many things in the term cloud native. […]

Cloud Native Application (CNA)

Cloud Native App là gì? Cloud Native App (CNA) là một “buzz word”. CNA là một app “thuần” (từ này hơi sloppy :D) cloud. Dưới góc nhìn high level, nó là app được thiết kế để chạy trên môi trường cloud. Nhìn rộng ra thì nó có thể chạy được trên nhiều môi trường cloud, […]