IT, Relax

7 đặc điểm nổi bật cần có của một lập trình viên xuất sắc

Là một lập trình viên xuất sắc bao gồm nhiều yếu tố hội tụ chứ không phải chỉ giỏi viết code. Justin James đã liệt kê những đặc điểm nổi bật cần có của các lập trình viên để họ có thể bước vào hàng ngũ cấp cao trong nghề nghiệp của mình. Để trở… Continue reading 7 đặc điểm nổi bật cần có của một lập trình viên xuất sắc