Patterns of Effective Teams

Again, Dan North, again great talk! The talk was going around the following map: Patterns Dreyfus Squared Different levels of people, do the pairing!, share the love and knowledge within the team Shallow Silos Rotate team/pairs Seize of Day Energize standups, discuss the status, not just report!, we don’t care about the brief status: I […]

TÌM HIỂU VỀ SCRUMBAN TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

From https://viblo.asia/Thanh/posts/3ZabG9A5GzY6 By Thanh I. Khái lược về Scrum 1.Scrum Scrum cơ bản là bộ khung làm việc (framework) hay có thể hiểu nôm na là cách thức làm việc để trở nên “linh hoạt” trong phát triển phần mềm. Scrum là khung làm việc được sử dụng để quản lý quá trình phát triển các […]

Scrum – First thought

Ở những nơi không sử dụng Scrum hoặc thất bại trong việc áp dụng Scrum thì có hai điều cốt lõi sau: – Thứ nhất, môi trường out source nên không tự chủ được trong sự linh động về việc phải “tung” sản phẩn của mình ra khi nào. – Thứ hai, nếu là làm […]