Microservices

Building Microservices Application – Phần 3: Xác thực API bằng OAuth 2.0

Trong các bài viết trước chúng ta đã làm quen với Netflix Eureka, Ribbon, Zuul và Hystrix. Trong bài này hãy cùng làm quen với việc xác thực API sử dụng OAuth 2.0 Các bạn có thể tham khảo bài viết tiếng Anh tại: http://callistaenterprise.se/blogg/teknik/2015/04/27/building-microservices-part-3-secure-APIs-with-OAuth/ 1. Giới thiệu về OAuth và Single Sign On Các hệ… Continue reading Building Microservices Application – Phần 3: Xác thực API bằng OAuth 2.0

Microservices

Building Microservices Application – Phần 2: Xử lý “chain of failures” dùng Circuit Breaker pattern với Netflix Hystrix

Trong bài trước, chúng ta đã làm quen với các nền tảng và công cụ để làm việc với Microservice bao gồm Spring Boot, Spring Cloud, Netflix OSS với 3 ứng viên CẦN THIẾT nhất là Netflix Eureka, Ribbon và Zuul để một hệ thống gồm nhiều Microservice có thể hoạt động trơn tru trong… Continue reading Building Microservices Application – Phần 2: Xử lý “chain of failures” dùng Circuit Breaker pattern với Netflix Hystrix

Chưa phân loại, Microservices

Microservices Cheat Sheet

Microservices Cheat Sheet Do only one thing and do it well. The "one thing" is defined by a "Bounded Context" in Domain-Driven Design (DDD). Own your own data. No shared data stores. Embrace eventual consistency. Don't read your writes. Publish your own state-changes (minimally) to an event log. Leverage event logging and/or streaming to replicate… Continue reading Microservices Cheat Sheet

Microservices

Building Microservices Application – Phần 1: Sử dụng Netflix Eureka, Ribbon và Zuul

Đây là bài viết thứ nhất (index start từ 0 😀 ) trong series Building Microservices Application với Spring Boot. Trong bài viết mở đầu series đã giới thiệu một cách tổng quan các "viên gạch" cần có khi xây dựng ứng dụng Microservices. Trong bài viết này, hãy bắt tay vào những viên gạch… Continue reading Building Microservices Application – Phần 1: Sử dụng Netflix Eureka, Ribbon và Zuul

Microservices

Building Microservices Application – Phần mở đầu: Bức tranh tổng thể

Đây là bài viết đầu tiên trong phần Xây dựng ứng dụng với Microservices. Trong những loạt bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua phần lý thuyết về những "viên gạch" (building block) chủ đạo trong Microservies. Loạt bài tiếp theo sẽ hướng đến việc implement những pattern như API Gateway, Service Discovery, Circuit… Continue reading Building Microservices Application – Phần mở đầu: Bức tranh tổng thể

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 7: Tái cấu trúc ứng dụng nguyên khối thành Microservices

Đây là bài viết thứ bảy và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 7: Tái cấu trúc ứng dụng nguyên khối thành Microservices

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Đây là bài viết thứ sáu trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức mà các client tương tác với… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices