System Design Cơ Bản – Phần 22: Phân biệt các thuật ngữ trong distributed system (Tập 2)

Scalability – Khả năng mở rộng Scalability hay gọi tắt là scale là yếu tố đầu tiên mà architect sẽ consider khi thiết kế hệ thống. Làm sao để hệ thống sẽ scale được với kiến trúc và công nghệ đã chọn. Một hệ thống được gọi là có khả năng scale nếu có thiết […]

System Design Cơ Bản – Phần 21: Phân biệt các thuật ngữ trong distributed system (Tập 1)

Trong một hệ thống phân tán hiện đại ngày nay cùng với việc move lên Cloud thì có rất nhiều thuật ngữ, từ ngữ mô tả về hệ thống rất dễ gây nhầm lẫn như High Availability, Redundancy, Resiliency, Fault Tolerrance, Failover,… Hãy cùng phân tích và so sánh các thuật ngữ đó để có […]

System Design Cơ Bản – Phần 19: Capacity Planning – Dự toán công suất cho ứng dụng (tập 1)

Một trong những công việc cuối cùng trong khâu thiết kế hệ thống sau khi đã hoàn thành khâu logical design là dự toán công suất vật lý của hệ thống để xem cần bao nhiêu máy chủ, (v)CPU, RAM, Disk, network bandwidth là bao nhiêu để hệ thống có thể hoạt động đủ mượt […]

System Design Cơ Bản – Phần 16: Message Broker

Trong kiến trúc cloud (hay microservices), các ứng dụng được chia thành những khối độc lập nhỏ hơn để có thể dễ dàng develop, deploy và maintain. Hãy thử tưởng tượng bạn có một kiến trúc cloud có nhiều service và nhiều request mỗi giây, bạn phải đảm bảo rằng không có bất cứ một […]

System Design Cơ Bản – Phần 13: Domain name system (DNS)

DNS là viết tắt của cụm từ Domain Name System, mang ý nghĩa đầy đủ là hệ thống phân giải tên miền. Hiểu một cách ngắn gọn nhất, DNS cơ bản là một hệ thống chuyển đổi các tên miền website mà chúng ta đang sử dụng, ở dạng http://www.tenmien.com sang một địa chỉ IP dạng số tương ứng với tên miền đó […]

System Design Cơ Bản – Phần 12: HTTPS, SSL, and TLS

SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer (Lớp socket bảo mật). Một loại bảo mật giúp mã hóa liên lạc giữa website và trình duyệt. Công nghệ này đang lỗi thời và được thay thế hoàn toàn bởi TLS. TLS là chữ viết tắt của Transport Layer Security, nó cũng giúp bảo mật thông tin truyền giống như SSL. Nhưng vì […]