C#

C# Tutorial – Tạo và sử dụng Custom Attribute

Đây là 1 bài viết khá hay, mình đọc được bên http://yinyangit.wordpress.com/ Do không có thời gian nên mình xin phép lấy nguyên văn nội dung lý thuyết của bài viết, và ở cuối bài, mình sẽ có 1 bài demo nho nhỏ để các bạn hiểu làm thế nào để làm việc với CustomAttribute… Continue reading C# Tutorial – Tạo và sử dụng Custom Attribute

C#

C# 3 – Tìm hiểu về Extension Method

Một trong những tính năng mà tôi thấy đơn giản và đáng giá nhất trong phiên bản C# 3 là Extension Method. Extension method giúp bạn tạo thêm các phương thức cho một lớp mà không cần thừa kế lại lớp đó. Với tính năng này, thậm chí khi đối tượng của bạn là null,… Continue reading C# 3 – Tìm hiểu về Extension Method

.NET, C#, Programming Tutorial

Asynchronous programming in C# using async and await

You're using your favorite desktop application when suddenly it freezes. You can't interact with it and the UI won't refresh, until all of a sudden everything goes back to normal. Sounds familiar? I'm sure this has happened to you before. What most likely happens in such cases is that the application performs a lengthy operation… Continue reading Asynchronous programming in C# using async and await