Khoa học trong cầu lông hiện đại

Với cầu lông, một môn thể thao rất phổ thông đại chúng, nhiều người chơi và nhiều người đam mê. Nhất là khu vực châu Á và người Việt nam thì môn thể thao này rất phát triển. Chỉ có một điều thắc mắc bao nhiêu năm qua của thể thao Việt nam nói chung […]