Book, Uncategorized

Giới thiệu sách Đồng Tiền Lên Ngôi

Tiền, tiền, và tiền…Từ hàng nghìn năm nay tiền luôn gắn liền với cuộc sống con người. Nó trở nên quen thuộc đến nỗi người ta coi sự tồn tại của nó là hiển nhiên. Trong xã hội hiện đại này khó có thể tìm ra một người trưởng thành không biết đến sự tồn… Continue reading Giới thiệu sách Đồng Tiền Lên Ngôi

Architecture, Tản mạn, Uncategorized

Em muốn trở thành kiến trúc sư

Mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện là cuộc đối thoại ngắn giữa một anh chàng Developer trẻ và 1 anh Architect. Cậu ta đến gặp anh kiến trúc sư và tâm sự là muốn trở thành 1 kiến trúc sư như anh. Sau này em cũng muốn trở thành 1 Software… Continue reading Em muốn trở thành kiến trúc sư

Methodology, Tản mạn, Uncategorized

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 1

Nhan nhản trên Google có các câu hỏi đại loại như: so sánh giữa TDD (Test Driven Development) và DDD (Domain Driven Development), phương pháp nào tốt hơn? Rồi lại có BDD (Behavior Driven Development), CBD (Component-based Development) làm mình không khỏi confuse, tuy nhiên trong 1 phút suy nghĩ và cũng có được câu… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 1

Craftsmanship, Uncategorized

TDD – From the Inside Out or the Outside In?

Often the hardest part of programming is knowing where to start. With test-driven development the right place to begin is with a test, but when faced with a blank page, it can be daunting. Is it best to start with the detail of what you are building, and let the architecture form organically using an… Continue reading TDD – From the Inside Out or the Outside In?

Java, Uncategorized

MDB != JMS and vice-versa

Basics A Message Driven Bean (further referred to as MDB) is just another EJB like Stateless, Stateful or a Singleton. It’s specified using the @MessageDriven annotation. MDBs are used for asynchronous message processing They are similar to Stateless EJBs since both of them are pooled by the EJB container However they differ from Stateless EJBs… Continue reading MDB != JMS and vice-versa

Craftsmanship, Uncategorized

Vertical vs Horizontal Approaches

In the light of delivering outcomes, we should consider the respective merits of horizontal and vertical approaches.  The more common (and not necessarily incorrect) approach is to slice a problem horizontally and build layers to a stack based on objectives with clear left and right parameters.  This not meant to imply that there is a… Continue reading Vertical vs Horizontal Approaches