Architecture

Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)

Onion Architecture được đặt ra bởi Jeffrey Palermo vào năm 2008. Như tôi thấy, nó được xây dựng dựa trên Kiến trúc Ports & Adapters với ý đồ đặt domain vào trung tâm ứng dụng, mở rộng cơ chế phân phối (UI) và cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi hệ thống (ORM, công… Continue reading Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)

Advertisements
Architecture

Ports & Adapters Architecture

Trong bài viết trước chúng ta đã nói về Domain Driven Design - cái đặt nền móng cho các triết lý thiết kế trong kiến trúc hiện đại ngày nay, lấy domain làm trung tâm của ứng dụng. Tuy nhiên, Domain Driven Design vẫn còn đi theo lối mòn theo kiểu kiến trúc phân lớp… Continue reading Ports & Adapters Architecture

Architecture

Đo lường kết cấu kiến trúc phần mềm

Mục tiêu của thiết kế làm làm sao để hệ thống xây dựng lên nhanh chóng, dễ dàng thích nghi với các thay đổi về nghiệp vụ và công nghệ, dễ dàng bảo trì về sau. Để làm được điều đó, thiết kế cần đảm bảo tính low coupling, high cohesion và encapsulation. Tuy nhiên… Continue reading Đo lường kết cấu kiến trúc phần mềm

Architecture

Software Architecture Timeline

Và điều đầu tiên đề cập đến trong bài viết này tôi gọi là "lược sử (timeline) về kiến trúc phần mềm" nơi tác giả liệt kê các mốc chính về các mô hình lập trình, các kiểu thiết kế nổi bật từ thuở sơ khai đến hiện tại, có thể kể đến như:  … Continue reading Software Architecture Timeline

Architecture

Model View Controller (MVC) và các biến thể của nó

Trong các nền tảng lập trình hiện đại như .NET, khi mà các công cụ và kĩ thuật hỗ trợ lập trình giao diện người dùng (UI) ngày càng trở nên mạnh mẽ và tiện dụng thì chúng ta thường có xu hướng đưa nhiều xử lý bên ngoài vào các lớp UI. Kết quả… Continue reading Model View Controller (MVC) và các biến thể của nó

Architecture

Kiến trúc Model-View-Presenter

Trong bài viết trước, chúng ta đã khảo sát mô hình kiến trúc Model-View-Controller, Kiến trúc MVP chúng ta sẽ bàn dưới đây cũng dựa trên tư tưởng cơ bản của MVC nhưng với cách tiếp cận khác nhằm mục đích khắc phục các khuyết điểm đã có. 1. Mẫu kiến trúc Dolphin Smalltalk Model-View-Presenter Tổng… Continue reading Kiến trúc Model-View-Presenter