Sống

Triệt tiêu các lựa chọn

Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, tướng Hạng Vũ mang quân vượt sông Hoàng Hà để giao chiến với quân Tần trong trận Cự Lộc. Vượt sông xong xuôi, ông ra lệnh dìm thuyền đập nồi, chỉ mang lương thực đủ dùng trong ba ngày. Hạng Vũ bảo với quân lính: ” Giờ… Continue reading Triệt tiêu các lựa chọn

Advertisements
Sống

Quy luật 2̶0̶/̶8̶0̶ 80/20

Mọi người hầu như ai cũng biết quy luật 80/20. Và cũng nhiều người ứng dụng triệt để. Họ cố gắng dùng 20% công sức của mình để đạt được 80% giá trị, và tự hào vì sự hiệu quả của mình. Nhưng họ quên một điều. Đúng là 20% công sức đầu tiên tạo… Continue reading Quy luật 2̶0̶/̶8̶0̶ 80/20

Economy

Đồng tiền Bitwalking

Mấy hôm trước chương trình thời sự 24h của VTV có một đoạn giới thiệu về một đồng tiền mới sinh ra, Bitwalking. Đồng tiền được kiếm bằng cách đi bộ, người dùng sẽ cài một phần mềm trên điện thoại, phần mềm này sẽ đo số bước, cứ mỗi 7.000 bước chân thì một đồng Bitwalking được… Continue reading Đồng tiền Bitwalking

Tản mạn

Bitcoin – Đồng tiền máu

Lịch sử ra đời Những người làm trong ngành tài chính ngân hàng sẽ không xa lạ gì với khái niệm “Chiến Tranh Tiền Tệ”. Một cuộc xung đột kinh tế, trong đó các nền kinh tế tìm cách phá giá tiền tệ của mình và làm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế, làm… Continue reading Bitcoin – Đồng tiền máu

Architecture, Chưa phân loại, Methodology

ESB Frameworks

Application integration is the biggest challenge today for many enterprises. Building an Enterprise Service Bus (ESB) is probably the quickest and most cost-effective way to address this challenge. In this article, you gain insight on ESBs, and how to model and construct ESB service-oriented architecture frameworks. Service-Oriented Architecture (SOA) is an approach to defining integration… Continue reading ESB Frameworks

Architecture, Java, Methodology

J2EE And SOA Architecture

In this article, you’ll learn how to design and develop service-oriented architecture (SOA) frameworks using the Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE). By adapting an SOA framework, your organization can maximize loose coupling and reusability between systems. This article will take a high-level overview of several iterations over an SOA framework that will meet the needs of… Continue reading J2EE And SOA Architecture

Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần ba: 7 phương pháp cuối cùng

Những phương pháp bao gồm trong phần này: Pomodoro GTD (Getting Things Done) Biological Prime Time (Tìm thời điểm tối ưu theo nhịp sinh học) Don’t Break the Chain (Duy trì chuỗi hành động) Agile Results Lập danh sách việc Đã xong và danh sách việc Không làm Ma trận Eisenhower 7. Pomodoro Thích hợp… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần ba: 7 phương pháp cuối cùng