Methodology, Tản mạn

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 2

Ở phần 1, chúng ta đã hiểu được vai trò của nắm bắt kiến thức về Domain trong việc phát triển phần mềm. Ở phần này chúng ta sẽ xem xét 1 approach để đạt được điều đó, đó chính là Domain Driven Design. Domain Driven Design Domain Driven Design (DDD) khác với Domain Driven… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 2

Methodology, Tản mạn, Uncategorized

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 1

Nhan nhản trên Google có các câu hỏi đại loại như: so sánh giữa TDD (Test Driven Development) và DDD (Domain Driven Development), phương pháp nào tốt hơn? Rồi lại có BDD (Behavior Driven Development), CBD (Component-based Development) làm mình không khỏi confuse, tuy nhiên trong 1 phút suy nghĩ và cũng có được câu… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 1

Tản mạn, The Mythical Man-month

Tản mạn về Man-month Phần 1: Lầy lội

"No one thing seems to cause the difficulty-any particular paw can be pulled away. But the accumulation of simultaneous and interacting factors brings slower and slower motion." Coffee Time Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, bạn xách con xe cà tàng đi dạo đường phố để tận hưởng bầu không khí.. oi bức và… Continue reading Tản mạn về Man-month Phần 1: Lầy lội

The Mythical Man-month

Tản mạn về Man-month – Phần Mở Đầu

Lần đầu tiên biết đến cuốn sách này là lúc đọc được 1 bài viết về những cuốn sách gối đầu giường của programmer and project manager (tập sự). Trong đó có rất nhiều cuốn sách kinh điển như Pracmatic Programmer, Code Complete, Clean Code, Design Pattern GOF, Peopleware, và tất nhiên là The Mythical… Continue reading Tản mạn về Man-month – Phần Mở Đầu

Craftsmanship, Uncategorized

TDD – From the Inside Out or the Outside In?

Often the hardest part of programming is knowing where to start. With test-driven development the right place to begin is with a test, but when faced with a blank page, it can be daunting. Is it best to start with the detail of what you are building, and let the architecture form organically using an… Continue reading TDD – From the Inside Out or the Outside In?

Java, Uncategorized

MDB != JMS and vice-versa

Basics A Message Driven Bean (further referred to as MDB) is just another EJB like Stateless, Stateful or a Singleton. It’s specified using the @MessageDriven annotation. MDBs are used for asynchronous message processing They are similar to Stateless EJBs since both of them are pooled by the EJB container However they differ from Stateless EJBs… Continue reading MDB != JMS and vice-versa