Architecture

What is cloud-native? The modern way to develop software

Cloud-native computing takes advantage of many modern techniques, including PaaS, multicloud, microservices, agile methodology, containers, CI/CD, and devops The term “cloud-native” gets thrown around a lot, especially by cloud providers. Not only that, but it even has its own foundation: the Cloud Native Computing Foundation (CNCF), launched in 2015 by the Linux Foundation. ‘Cloud-native’ defined… Continue reading What is cloud-native? The modern way to develop software

Architecture

Serverless Architecture

In the beginning, there was bare metal, and it was good. Single-tenant servers were fast, reliable and secure — beholden only to their master. Verily, though, also cumbersome to provision and scale. The need for agility and scalability begat VMs, and cloud providers brought unto us infrastructure as a service (IaaS), and lo self-service in the cloud was born.… Continue reading Serverless Architecture

Architecture

Single Page Application

Single Page Applications, hay mình thường gọi là Single Page App - SPA giờ đã trở nên quá đỗi quen thuộc và là một xu hướng của web. Vậy bạn đã thực sự hiểu rõ nó chưa? Bài viết này với mục đích cung cấp một cái nhìn "nông dân" hết sức có thể để… Continue reading Single Page Application

Chưa phân loại

Xử lý bất đồng bộ trong hệ thống phân tán

Dưới đây là một số bài viết của anh NGHIA MINH LE về xử lý bất đồng bộ trong hệ thống phân tán, các bạn có thể đọc thêm: Câu chuyện những nhà thám hiểm và nguyên lý C-A-P của hệ phân tán Thứ tự message trong mô hình Event Sourcing Giải quyết vấn đề… Continue reading Xử lý bất đồng bộ trong hệ thống phân tán

Architecture

Giới thiệu về Serverless Architecture

Nguồn: https://trungquandev.com/xin-chao-serverless-chung-ta-lam-quen-voi-nhau-nhe/ 1. Serverless Computing và Serverless Architectures. “Serverless Computing là một mô hình thực thi điện toán đám mây mà trong đó các nhà cung cấp đám mây sẽ quản lý động việc phân bổ tài nguyên máy, giá cả của mô hình này dựa trên số lượng tài nguyên thực tế mà ứng dụng sử… Continue reading Giới thiệu về Serverless Architecture

Architecture

Kết hợp các mẫu kiến trúc / pattern vào trong một (DDD, Hexagonal, Onion, Clean, CQRS, …)

Trong các bài viết trước, chúng ta đã điểm qua khá nhiều các concept, principle và pattern trong Software Architecture world. Mỗi pattern mang đến cách giải quyết cho những vấn đề khác nhau, vậy câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể kết hợp chúng lại để mang đến giải pháp toàn… Continue reading Kết hợp các mẫu kiến trúc / pattern vào trong một (DDD, Hexagonal, Onion, Clean, CQRS, …)

Architecture

Service Oriented Architecture (SOA)

Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về Service Oriented Architecture (SOA). Tuy là nói về architecture, nhưng tôi tin nó sẽ rất khác so với những bài viết trước khi chúng ta bàn về DDD, Hexagonal hay Event-Drivent Architecture, chúng chỉ nói về cách thức thiết kế và ghép nối các component lại,… Continue reading Service Oriented Architecture (SOA)