Architecture

Service Oriented Architecture (SOA)

Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về Service Oriented Architecture (SOA). Tuy là nói về architecture, nhưng tôi tin nó sẽ rất khác so với những bài viết trước khi chúng ta bàn về DDD, Hexagonal hay Event-Drivent Architecture, chúng chỉ nói về cách thức thiết kế và ghép nối các component lại,… Continue reading Service Oriented Architecture (SOA)

Architecture

Event-Driven Architecture

Event-driven architecture (EDA) là mẫu kiến trúc phần mềm (architecture software pattern) trong đó, về cơ bản, hệ thống được xây dựng xung quanh các thao tác như tạo, khám phá, tiêu thụ và đáp trả lại các sự kiện (event). Hiểu đơn giản hơn, EDA là một dạng kiến trúc phần mềm được xây… Continue reading Event-Driven Architecture

Architecture

Thực hành implement Clean Architecture

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu lý thuyết về Clean Architecture của Uncle Bob. Như đã đề cập, các mục tiêu cốt lõi của Clean Architecture cũng giống với đối với Ports & Adapters (Hexagonal) và Onion Architectures, hướng đến: Độc lập các công cụ; Sự độc lập của các cơ chế phân… Continue reading Thực hành implement Clean Architecture

Architecture

Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Với một ứng dụng kiểu data-centric application (ứng dụng tập trung vào dữ liệu) chỉ implement các thao tác CRUD căn bản xuống DB và để business process cho user xử lý (ví dụ như cần change data nào và khi nào change), nó có lợi điểm là user có thể thay đổi business process… Continue reading Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Architecture

Xây dựng hệ thống Ecommerce với DDD và CQRS

Trong quá trình viết về Domain Driven Design và Command Query Responsibility Segregation, mình đã bắt gặp bài viết dưới đây trên engineering blog của tiki, mình xin mạn phép chia sẻ đến các bạn để thực hành phần lý thuyết đã mô tả ở những phần trước. Quản lý danh mục sản phẩm là một trong… Continue reading Xây dựng hệ thống Ecommerce với DDD và CQRS

Architecture

Clean Architecture: Đứng trên vai những gã khổng lồ

Robert C. Martin (hay còn gọi là Uncle Bob) cho ra đời ý tưởng của mình về Clean Architecture vào năm 2012, trong một bài viết trên blog của mình, và giảng dạy về nó tại một vài hội nghị, và gần đây nhất là cuốn sách Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure… Continue reading Clean Architecture: Đứng trên vai những gã khổng lồ

Architecture

Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)

Onion Architecture được đặt ra bởi Jeffrey Palermo vào năm 2008. Như tôi thấy, nó được xây dựng dựa trên Kiến trúc Ports & Adapters với ý đồ đặt domain vào trung tâm ứng dụng, mở rộng cơ chế phân phối (UI) và cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi hệ thống (ORM, công… Continue reading Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)