Design Pattern, OO Design Principles, Tản mạn

Tản mạn về Dependency Injection

Tản mạn về Dependency Injection Như thường lệ, blog của mình sẽ rất ít các định nghĩa, rất nhiều code, hình ảnh minh họa và những câu nói dí dỏm. OK, hãy bắt đầu với định nghĩa về Dependency Dependency Khi trong class A có sự tồn tại của lớp B, dùng lớp B để… Continue reading Tản mạn về Dependency Injection