Design Pattern, OO Design Principles, Tản mạn

Tản mạn về Dependency Injection

Tản mạn về Dependency Injection Như thường lệ, blog của mình sẽ rất ít các định nghĩa, rất nhiều code, hình ảnh minh họa và những câu nói dí dỏm. OK, hãy bắt đầu với định nghĩa về Dependency Dependency Khi trong class A có sự tồn tại của lớp B, dùng lớp B để… Continue reading Tản mạn về Dependency Injection

Design Pattern, Java, OO Design Principles

The Dependency Inversion Principle

The Dependency Inversion Principle (DIP) (Tạm dịch là nguyên lý đảo ngược sự phụ thuộc) Đây là nguyên lý cuối cùng trong 5 nguyên lý cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng SOLID. Nguyên lý này chỉ ra rằng các lớp high-level không được phụ thuộc vào các lớp low-level. Thay vì để các… Continue reading The Dependency Inversion Principle