Chưa phân loại

Xử lý bất đồng bộ trong hệ thống phân tán

Dưới đây là một số bài viết của anh NGHIA MINH LE về xử lý bất đồng bộ trong hệ thống phân tán, các bạn có thể đọc thêm: Câu chuyện những nhà thám hiểm và nguyên lý C-A-P của hệ phân tán Thứ tự message trong mô hình Event Sourcing Giải quyết vấn đề… Continue reading Xử lý bất đồng bộ trong hệ thống phân tán

Architecture

Event-Driven Architecture

Event-driven architecture (EDA) là mẫu kiến trúc phần mềm (architecture software pattern) trong đó, về cơ bản, hệ thống được xây dựng xung quanh các thao tác như tạo, khám phá, tiêu thụ và đáp trả lại các sự kiện (event). Hiểu đơn giản hơn, EDA là một dạng kiến trúc phần mềm được xây… Continue reading Event-Driven Architecture