Java

Sử dụng JSON trong lập trình Java

Chúng ta đã cùng tìm hiểu về JSON ở bài trước. Trong bài số này, tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác với JSON trong ngôn ngữ lập trình Java, bài này gồm 2 phần: Mô tả đối tượng bằng JSON. Phân tích chuỗi JSON (JSON String) thành đối tượng. Hiện nay có rất nhiều thư viện hỗ trợ… Continue reading Sử dụng JSON trong lập trình Java

Chưa phân loại

JSON là gì?

 I. JSON là gì? JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng trao đổi dữ liệu độc lập. Giống như XML. JSON chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng chữ và số. JSON được hỗ trợ trực tiếp trong Javascript. Cấu trúc dữ liệu của JSON dựa trên các cặp Key/Value. - Key là một chuỗi. - Value có thể là chuỗi,… Continue reading JSON là gì?