Design Pattern, OO Design Principles

Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

Nguồn : http://qiita.com/hirokidaichi/items/d6c473d8011bd9330e63 Người dịch : Phan Hoàng Minh (https://viblo.asia/minhp/posts/wpVYRP2kG4ng) Nguyên tắc Demeter Còn có tên gọi khác là nguyên tắc “càng biết ít càng tốt”. Demeter là tên gọi của Nữ thần nông nghiệp, cũng là nữ thần phân phát trong thần thoại Hi Lạp. Tên bà được dùng để đánh dấu sự ra… Continue reading Những nguyên tắc, những định luật của lập trình mà chúng ta nên có sẵn trong đầu

Design Pattern, Java, OO Design Principles

The Law of Demeter Principle

The Law of Demeter Principle (Tạm dịch là luật cho người thứ 3 - đùa đó) Một đoạn hội thoại "Giờ anh tính giải quyết thế nào về chuyện này?" "Ah... anh..." "Tôi không biết, chuyện của anh và cô ấy, tốt nhất là anh nên tự giải quyết riêng với cô ấy. Đừng để… Continue reading The Law of Demeter Principle

Design Pattern, Java, OO Design Principles

The Dependency Inversion Principle

The Dependency Inversion Principle (DIP) (Tạm dịch là nguyên lý đảo ngược sự phụ thuộc) Đây là nguyên lý cuối cùng trong 5 nguyên lý cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng SOLID. Nguyên lý này chỉ ra rằng các lớp high-level không được phụ thuộc vào các lớp low-level. Thay vì để các… Continue reading The Dependency Inversion Principle

Design Pattern, Java, OO Design Principles

The Interface Sergregation Principle

The Interface Segregation Principle (Nguyên lý phân tách interface) Đây là nguyên lý thứ 4 trong 5 nguyên lý của thiết kế hướng đối tượng SOLID. Nó giúp giảm sự cồng kềnh, dư thừa không cần thiết cho phần mềm và quan trọng hơn là giảm sự kết dính làm hạn chế tính linh động (flexibility)… Continue reading The Interface Sergregation Principle

Design Pattern, OO Design Principles

Single Responsibility Principle

Single Responsibility Principle (SRP): Đây là nguyên lý đầu tiên trong 5 nguyên lý của thiết kế hướng đối tượng SOLID. SRP đề cập đến việc một lớp chỉ nên đảm trách duy nhất một nhiệm vụ, chức năng duy nhất. Nếu chúng ta gom nhiều chức năng cho một lớp, thì khi chúng ta… Continue reading Single Responsibility Principle

Java

Encapsulation in java and its relation with abstraction

Most of you will agree that encapsulation and abstraction together brings a lot of confusion. Most blogs add only confusion further. Lets solve this puzzle. I started working on this post after my previous post “Understanding abstraction in Java“. My goal was to understand encapsulation in java and how it relates to abstraction. As soon… Continue reading Encapsulation in java and its relation with abstraction