Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần ba: 7 phương pháp cuối cùng

Những phương pháp bao gồm trong phần này: Pomodoro GTD (Getting Things Done) Biological Prime Time (Tìm thời điểm tối ưu theo nhịp sinh học) Don’t Break the Chain (Duy trì chuỗi hành động) Agile Results Lập danh sách việc Đã xong và danh sách việc Không làm Ma trận Eisenhower 7. Pomodoro Thích hợp… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần ba: 7 phương pháp cuối cùng

Advertisements
Chưa phân loại, Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần hai: 6 phương pháp đầu tiên

Chào mừng bạn đã đến với phần 2 của cẩm nang nâng cao hiệu suất làm việc. Bên dưới, chúng ta sẽ lần lượt khám phá 6 phương pháp đầu tiên của cẩm nang, bao gồm: Kanban Làm Việc Khó Nhất Trước (Eating Live Frogs) Lập danh sách việc Phải làm, Nên làm, Muốn làm Phương pháp SMART Phương… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần hai: 6 phương pháp đầu tiên

Productivity

13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần một: Tổng Quan

Đầu tiên, chúng tôi đã phân loại các phương pháp theo thời gian cần thiết để bắt đầu, bao gồm các mức Thấp, Trung Bình và Cao. Bạn háo hức muốn bắt đầu một dự án lớn nhưng hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu? Hãy sử dụng phương pháp có thời gian bắt… Continue reading 13 cách nâng cao hiệu suất làm việc – Phần một: Tổng Quan