Tản mạn

Giả định và Suy nghĩ khoa học

Xem bài viết gốc tại: https://quan-cam.com/posts/gia-dinh-va-suy-nghi-khoa-hoc Assumption: /əˈsʌm(p)ʃ(ə)n/ a thing that is accepted as true or as certain to happen, without proof. Lần tui đi phỏng vấn công ty E, xảy ra một chi tiết nhỏ làm tui nhớ mãi. Chuyện là sau khi chém gió đủ mọi thứ trên đời, anh lead developer ở đó hỏi tui… Continue reading Giả định và Suy nghĩ khoa học