Agile, TDD

Patterns of Effective Teams

Again, Dan North, again great talk! https://www.youtube.com/watch?v=lvs7VEsQzKY&t=1575s The talk was going around the following map: https://www.youtube.com/watch?v=lvs7VEsQzKY&t=1575s Patterns Dreyfus Squared Different levels of people, do the pairing!, share the love and knowledge within the team Shallow Silos Rotate team/pairs Seize of Day Energize standups, discuss the status, not just report!, we don’t care about the brief… Continue reading Patterns of Effective Teams

Methodology, Tản mạn

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 5

Ở phần mở đầu, mình đã đề cập đến anh em họ hàng trong dòng họ xDD (Driven Design / Development). Và chủ đề chính của loạt bài này là focus vào Domain Driven Development. Trong phần cuối, bằng những kiến thức giới hạn của bản thân, mình sẽ trình bày mối quan hệ của… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 5

Book, Design Pattern, TDD

Book Review: xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code: Gerard Meszaros

Khi đối diện với những điều không (chưa) biết, kẻ bi quan sẽ tỏ ra lo sợ và trốn chạy, người lạc quan thì không như vậy, họ luôn biết cách đối mặt với nó. Vào những năm cuối thập niên 90, khi phong trào eXtreme Programming mới bắt đầu được khai nén, đã có… Continue reading Book Review: xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code: Gerard Meszaros

Chưa phân loại, Methodology, Tản mạn

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 1

Nhan nhản trên Google có các câu hỏi đại loại như: so sánh giữa TDD (Test Driven Development) và DDD (Domain Driven Development), phương pháp nào tốt hơn? Rồi lại có BDD (Behavior Driven Development), CBD (Component-based Development) làm mình không khỏi confuse, tuy nhiên trong 1 phút suy nghĩ và cũng có được câu… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 1

Chưa phân loại, Craftsmanship

TDD – From the Inside Out or the Outside In?

Often the hardest part of programming is knowing where to start. With test-driven development the right place to begin is with a test, but when faced with a blank page, it can be daunting. Is it best to start with the detail of what you are building, and let the architecture form organically using an… Continue reading TDD – From the Inside Out or the Outside In?

Craftsmanship

The Solution to Technical Debt

From http://blog.crisp.se/2013/07/12/henrikkniberg/the-solution-to-technical-debt By Henrik Kniberg (related article: Good and Bad Technical Debt – and how TDD helps) (Translations: Russian) Are you in a software development team, trying to be agile? Next time the team gets together, ask: How do we feel about the quality of our code? Everyone rates it on a scale of 1-5, where 5… Continue reading The Solution to Technical Debt