English

Tài liệu TOEIC

Lượm mót từ: http://www.fileboar.com/download/5579243/22326064/TOEIC%20Incomplete%20Sentences%20Tests%2041%2060.vietmarine.org http://vn.360plus.yahoo.com/ngaymoi_nd2006/article?mid=84 http://a2ftu.info/topic/501030/1/ http://ebooktienganh.com/tieng-anh-luyen-thi/tai-lieu-toeic/ http://svth.net/forum/toeic-toefl-ielts/23587-tong-hop-tai-lieu-thi-toeic.html Nếu có trục trặc gì xin liên hệ những site trên, hiện tại tôi không có nhiều thời gian cho trang blog này lắm, các bạn thông cảm. 1. Toeic Mastery TOEIC Mastery.zip 2.Bộ Longman Preparation Series - highly recommended Longman Preparation Series for the TOEIC Test… Continue reading Tài liệu TOEIC