Java

How to use CodePro AnalytiX to develop Automated Unit testing

Sometimes, we need to develop Automated Unit testing for a complicated logic or some utility functions that we can not execute directly from our application. For example, we and client are developing a interesting module at the same time, we need to create some stubs or drivers or mock objects for our logic can be executed.… Continue reading How to use CodePro AnalytiX to develop Automated Unit testing

Chưa phân loại

Eclipse tutorial: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin

Eclipse tutorial: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin trong Eclipse. CheckStyle là một trong những plugin phổ biến nhất trong Eclipse, giúp chúng ta kiểm tra coding convention (quy ước viết mã) dựa trên những quy tắc… Continue reading Eclipse tutorial: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CheckStyle plugin

Chưa phân loại

Hướng dẫn sử dụng plugin Vanaraha để kiểm tra code trùng lặp

Hướng dẫn sử dụng plugin Vanaraha để kiểm tra code trùng lặp Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về plugin Vanaraha, một công cụ để kiểm tra những đoạn code trùng lặp có trong chương trình, từ đó chúng ta có thể đặt những đoạn code giống nhau đó trong 1 phương thức… Continue reading Hướng dẫn sử dụng plugin Vanaraha để kiểm tra code trùng lặp

Chưa phân loại

Hướng dẫn sử dụng VisualVM để đo hiệu năng chương trình Java

Hướng dẫn sử dụng VisualVM để đo hiệu năng chương trình Java Hiệu năng chương trình bao gồm tốc độ xử lý, lượng RAM tiêu tốn và cả dung lượng ổ cứng tiêu tốn. Trong thời buổi mà ổ cứng lên tới cả Terabyte thì thì việc tiêu tốn vài GB để lưu trữ data… Continue reading Hướng dẫn sử dụng VisualVM để đo hiệu năng chương trình Java

Chưa phân loại

ILSpy –.Net Assembly Browser và Decompiler (open-source)

Sau khi công cụ .Net Reflector của RedGate không còn được cung cấp miễn phí (2 Feb 2011), nhóm phát triển SharpDevelop đã bắt đầu một dự án để tạo ra sản phẩm thay thế là ILSpy. Mặc dù phiên bản hiện tại chưa được phổ biến như .Net Reflector tuy nhiên với lợi thế… Continue reading ILSpy –.Net Assembly Browser và Decompiler (open-source)