Japanese

Nhật Bản – một xã hội đảo ngược với Việt Nam?

Cộng với những hiểu biết vốn có từ trước năm ngày du lịch bụi ngắn ngủi, đủ để tôi cảm thấy xã hội Nhật, người Nhật là cả một hình ảnh đảo ngược của xã hội Việt, người Việt. Nhật Bản là một thế giới khác lạ. Xuất phát từ Hà Nội, sau một chuyến… Continue reading Nhật Bản – một xã hội đảo ngược với Việt Nam?

Japanese

Học từ vựng, Kanji qua Semper

Nếu các bạn đã đọc ở bài trước về SEMPER – Công cụ thần kỳ để học từ mới tiếng Nhật, và muốn bắt đầu ngay thì dưới đây là trọn bộ packs mình làm về phần từ vựng của 50 bài Minna no Nihongo và các packs hữu ích khác phục vụ cho việc học… Continue reading Học từ vựng, Kanji qua Semper

Japanese

SEMPER – Công cụ thần kỳ để học từ mới tiếng Nhật

Lang thang tìm thêm những cách học tiếng Nhật sao cho tự nhiên và đỡ ngán nhất thì vô tình gặp được bài này của tác giả Duy Triệu. Đó là phần giới thiệu về app kiểu như "Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc chính làkhông, không chính là sắc. Có mà… Continue reading SEMPER – Công cụ thần kỳ để học từ mới tiếng Nhật

Japanese

First chat with real 日本人。

Chủ yếu là Google và Dictionary, nhưng thấy dzui.. 😀 Tối hôm qua... Ask to join The Nihongo Learning Community group. (https://www.facebook.com/groups/The.Nihongo.Learning.Community/) Mới sáng ngủ dậy... Akira Yoshikai: Welcome! Please introduce yourself briefly with a new post^^ (Not under here) 自己紹介をどうぞ!(ここの下ではなく、新しい投稿でお願いします。) Hoàng Lê: Thank for allowing me join this group. I'm gonna do introduce myseft… Continue reading First chat with real 日本人。